نظرسنجی کنگره

همکار گرامی
شورای اجرایی اکسیدا 58 در نظر دارد برای برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر کنگره و نمایشگاه از نظرات شما عزیزان بهره مند گردد؛ خواهشمند است با شرکت در این نظر سنجی همکاران در انجمن دندانپزشکی ایران را  یاری نمایید
 

افزایش کارگاه های عملی به نسبت سخنرانی های علمی
سخنرانی های خارجی برایم خیلی قابل استفاده است
برای حمایت از محیط زیست اپلیکیشن های فضای مجازی را به برنامه های کاغذی ترجیح می دهم
با جایگزین کردن CDچاپ مقالات به جای کتابچه مقالات
حذف کیف کنگره و تخصیص اعتبار آن به دانش آموزان مناطق محروم