روز چهارم (جمعه)

برنامه های علمی روز جمعه 97/01/31

 

جمعه 97/01/31 از ساعت 08:30 الی 10:30


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                    

جمعه 97/01/31 از ساعت 11:00 الی 13:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                        

 

کارگاه های روز جمعه 97/01/31

 

جمعه 97/01/31 از ساعت 08:30 الی 10:30


                      

جمعه 97/01/31 از ساعت 11:00 الی 13:00


              

جمعه 97/01/31 از ساعت 14:00 الی 16:00


مراسم اختتامیه کنگره بین المللی اکسیدا 58