روز اول (سه شنبه)

برنامه های علمی روز سه شنبه 97/01/28

 

سه شنبه 97/01/28 (شروع مراسم)


مراسم افتتاحیه از ساعت 8:30 الی 10:30 برگزار می گردد

سه شنبه 97/01/28 از ساعت 11:00  الی 13:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                                             

 

سه شنبه 97/01/28 از ساعت 14:00  الی 16:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                                               

 

کارگاه ها روز سه شنبه 97/01/28

 

سه شنبه 97/01/28 از ساعت 11:00  الی 13:00


         

سه شنبه 97/01/28 از ساعت 14:00  الی 16:00


      

برنامه های روز دوم