پوستر و لوگوی اکسیـدا 58

پوستر رسمی کنگره بزرگ اکسیدا 58

 پوستر رسمی اکسیدا 58

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

 

لوگوی رسمی کنگره بزرگ اکسیدا 58

لوگوی رسمی اکسیدا 58

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید