مطالب پیشنهادی
پوسترهای ارائه شده در کنگره اکسیدا 58 در چارچوب استانداردهای بین المللی تهیه شده است

پوسترهای ارائه شده در کنگره اکسیدا 58 در چارچوب استانداردهای بین المللی تهیه شده است

گفت و گو با دکتر بابک فرزانه مسئول کمیته پوستر کنگره اکسیدا58

روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول نزدیک به بیش از نیم قرن سابقۀ کنگره های علمی انجمن دندان پزشکی ایران به برنامه های علمی کنگره افزوده شده است. نزدیک به 12 سال است که در برنامه های کنگره در کنار سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی، بنابر موضوعات کنگره و یا اهم موضوعات روز پوسترهایی نیز ارائه می گردد. با توجه به اهمیت این بخش و به منظور آشنایی شرکت کنندگان با مبحث پوستر گفت و گویی کوتاه داشته ایم با دکتر بابک فرزانه مسئول کمیته پوستر کنگره اکسیدا 58

دکتر فرزانه در مورد سابقه و ضرورت بخش پوستر در کنگره های علمی انجمن دندان پزشکی ایران به روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران گفت:

حدود یازده سال پیش به پیشنهاد دکتر سبحانی(مسئول کمیته اطلاع رسانی انجمن دندان پزشکی ایران)، مبحث پوستر وارد برنامه های کنگره های انجمن دندان پزشکی ایران شد. به نظر من مبحث پوستر مقوله ای کاملا جدا از سخنرانی ها است و اهمیت خاص خودش را دارد ولی متاسفانه در ایران هنوز برای پوستر نقش دوم قائل هستند و این تصور غلط رایج است کسانی که نتوانستد سخنرانی ارائه کنند و یا برای سخنرانی قبول نشده اند پوسترارائه میدهند . در صورتی که  اینگونه نیست. پوسترها کمک های با اهمیتی است که به جنبه های تحقیقاتی پیوند می خورند. بدین معنی که شنونده در هنگام سخنرانی های و پانل ها بیشتر تمایل دارند که جنبه های کلیدی سخنرانی ها را دریابند. سخنرانی هایی که جنبۀ تحقیقاتی دارد در پانل های تخصصی محدود انجام می شود، و پوسترکمک به بسط و تکمیل تحقیقات است.در اوایل ایدۀ طراحی بخش پوستر تعدادی مقاله دربارۀ نحوۀ ارائه پوستربا استانداردهای بین المللی تهیه و در اختیار همکاران قرار گرفت که کمک خوبی در این زمینه بود.

خوشبختانه در طی این چند سال  پزشکان  به خوبی کار تهیه پوستر را فرا گرفته و پوسترهای خوبی نیز ارائه شده است.  همین باعث شده تا همکاران ما در کشورهای دیگر در زمینه پوستر خیلی راحت پذیرفته شوند. یعنی با رعایت طراحی استاندارد بین المللی پوسترها اعم از نوع فونت، تعداد رنگ، چگونگی طراحی و حجم  قالب های پوسترو سایر موارد بهترین پوسترها را ارائه نموده اند.

 

مسئول کمیته پوستر کنگره اکسیدا 58 همچنین افزود:

ضروری است افرادی که  پوستر طراحی می کنند موازین را رعایت کنند. زیرا پوستر برخلاف سخنرانی متن زیادی ندارد و پوسترباید به قدری قوی طراحی شود که وقتی بیننده از حدود یک تا دو متری آن را می بیند جذب شود. از ویژه گی های پوستر این است که ضمن جذب مخاطب ارائه دهندۀ آن نیز در کنار متن حاضره بوده و به سوالات پاسخ می دهند. به همین دلیل است که در داوری ها هم نحوۀ طراحی پوستر و هم  ارائۀ آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دکترفرزانه در ادامه با توجه به تِم کنگره و بحث درخت درمان و هماهنگی پوسترهای ارائه شده در این رابطه اظهارداشت:

به طور کلی وقتی تِمی در هر کنگره ای مطرح می شود، معمولا ارائه دهندگان سعی می کنند موضوع تِم کنگره رعایت شود.وچنانچه از تِم کنگره تخطی شود توسط کمیته داوری اصلاح می شود. مگر اینکه موضوعی نو و جالب باشد که علیرغم عدم هماهنگی با تِم کنگره پذیرفته خواهد شد.

ایشان در مورد تعداد پوسترهای کنگره اکسیدا،ترکیب شرکت کنندگان ، نحوۀ ارائه و داوری آنها گفت:

حدود 65 پوستر پذیرفته شده است که در روز پنج شنبه 30 فروردین 97 ارائه خواهد شد. این پوسترها توسط داورها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت به پوسترهای برگزیده جوایزی تقدیم می گردد.قابل ذکر است که بررسی ها مطابق استانداردهای جهانی خواهد بود و داوران نیز بر اساس شمارۀ افراد کار داوری را انجام خواهند داد.همچنین باید تاکید کرد که اساتید بسیاری هستند که در این کنگره پوستر ارائه می نمایند و این تصور که تنها دانشجویان از این بخش استقبال می کنند تصور درستی نیست.

دکتر فرزانه در ادامه با اشاره به محتویات پوسترها و مخاطبان آن افزود:

در دوره های اخیر موارد بیسیک در پوسترهای بیشتر شده در حقیقت بحث تحقیقاتی در پوستر نمود بیشتری داشته است و کسانیکه که واقعا فهمیده بودند مفهوم پوستر چیست تعدادشان بیشتر شده است. یعنی در واقع امسال کیس ریپورت مطالعات  درمانی و کلینیکی خیلی بالا است. ما نیز سعی کردیم مکان مناسبی را برای ارائه پوسترها انتخاب کنیم زیرا موضوعات عمدتا تحقیقاتی است و وجه کلینیکی آن کمتر است قاعدتا مورد استقبال دندان پزشکان متخصص قرار خواهد گرفت.   

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •