مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

پروفسور دکتر فخری الفتلاوی رئیس انجمن دندان پزشکان عراق و مهمان ...

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول ...

گفت و گو با دکتر قاسم صادقی مسئول کمیته پشتیبانی اکسیدا 58

گفت و گو با دکتر قاسم صادقی مسئول کمیته پشتیبانی اکسیدا 58

کمیته پشتیبانی وظیفه تدارک و لجستیک برنامه های مختلف و مدیریت ...

بیش از 17 سخنران خارجی در برنامه های کنگره اکسیدا 58 حضور خواهند داشت!

بیش از 17 سخنران خارجی در برنامه های کنگره اکسیدا 58 حضور خواهند داشت!

امسال با تلاش های صورت گرفته 17 سخنران از کشورهای ، ...

افتتاح کنگره اکسیدا 58 با حضور مهمانان خارجی و جامعه دندان پزشکی ایران در محل اجلاس سران

افتتاح کنگره اکسیدا 58 با حضور مهمانان خارجی و جامعه دندان پزشکی ایران در محل اجلاس سران

افتتاحیه پنجاه و همشتمین کنگره دندان پزشکی ایران با حضور مهمانان ...

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58
شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر علی تاجرنیا

رئیس انجمن دندانپزشکی ایران

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر عباس دلورانی

رئیس کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر امیررضا رکن

نائب رئیس انجمن دندانپزشکی ایران

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر همایون فراست

دبیر اجرایی کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر علی داوودی

قائم مقام دبیر علمی

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر بهزاد فرخزاد

نائب رئیس کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسیدا 58

دکتر محمود میران

مدیر اجرایی انجمن